Future 1 progressive Tense

Toekomstige 1 vooruitstrevende Tense

Language Knowledge / English / Grammar / Future 1 progressive Tense

Anzeige

Written by: Editor | Updated on: June 1, 2020 | Published on: July 6, 2017

Toekomstige 1 progressieve Tense: Gebruik

Daarom wordt de Future 1 Progressive gebruikt om een proces in de toekomst te beschrijven dat gelijktijdig met een ander proces in de toekomst zal plaatsvinden. Daarnaast wordt de tijd gebruikt om een gebeurtenis te beschrijven die zeker in de toekomst zal plaatsvinden.

? Toekomstige 1 progressieve vorming

Regular:

will be + Infinitive + “-ing“

Net als bij andere progressieve tijden wordt de toekomstige 1 progressieve gevormd met behulp van de “te zijn” vorm “zijn” en een werkwoord “-ing”. Daarnaast is het werkwoord “will” nog steeds nodig, wat voor het “zijn” staat. U moet er ook rekening mee houden dat u de woordvolgorde (onderwerp, predikaat, voorwerp) aanhoudt.

 

will not be + Infinitive + „-ing“

Ook de ontkenning is niet echt moeilijk, als de vorming van een “normale” zin. Dat betekent dat je gewoon een “niet” achter het werkwoord “wil” moet schrijven.

 

Irregular:

In de toekomst zijn er echter geen onregelmatige werkwoorden meer.

Anzeige

‼️ Wat in de toekomst 1 vooruitstrevend is!

 

Spellingsregels tot “-ing” vorming:

Vooral het maken van werkwoorden met ing aan het eind is heel eenvoudig. Er zijn echter weinig punten om rekening mee te houden:

 

 1. Voor werkwoorden die eindigen op “-e”:

De “-e” gaat weg:

  • give becomes giving

 

2. Werkwoorden die eindigen op “-er”, “-ur”, “-ir”:

De laatste medeklinker wordt verdubbeld:

  • occurs to occurring

 

3. Eenlettergrepige werkwoorden die eindigen op een gestresste medeklinker:

Net als bij de tweede regel wordt hier de laatste medeklinker verdubbeld:

  • get becomes getting
  • swim becomes swimming
  • fit becomes fitting

 

4. Werkwoorden die eindigen op “-ie”:

Hiervoor wordt de “-ie” in de formatie vervangen door een “-y”:

  • lie becomes lying

 

Laat het niet verdraaien:

Zowel “zal niet” als “ik zal” zijn synoniem met “zal niet” of “ik zal”.

Anzeige

2️⃣ Toekomstige 1 progressieve voorbeelden

Normal sentence

I will be learning.

A negative sentence

I will not be learning. / I won’t be learning.

A question sentence

Will I be learning?

? Signaalwoorden

As with most other progressive tenses, there are no signal words in the future 1 progressive.

Je leest: Toekomstige 1 vooruitstrevende | Future 1 progressive Tense