[vc_empty_space height=”38px”]

Czasowników nieregularnych w języku angielskim – Irregular Verbs

[vc_separator border_width=”2″][dt_teaser]
InfinitiveSimple PastPast ParticiplePolski
be (am / is / are)was / werebeenbyć
dodiddonezrobić
gowentgoneudać się
havehas / hadhadmieć
[/dt_teaser][vc_empty_space height=”36px”]
[vc_empty_space height=”36px”][vc_empty_space height=”36px”]

Czasowników nieregularnych w języku angielskim

[vc_separator border_width=”2″]
InfintiveSimple PastPresent ParticiplePolski
arisearosearisenpowstać
awakeawoke (awaked)awoke (awaked, awoken)obudzić
bewas / werebeenbyć
bearboreborn(e)Niedźwiedź
beatbeatbeatenbić
becomebecamebecomestają się
beginbeganbegunzaczynać
betbetbetZakład
bidbade (bid)bidden (bid)oferta
bitebitbittengryźć
bleedbledbledkrwawić
breakbrokebrokenprzerwa
bringbroughtbroughtprzynieść
buildbuiltbuiltbudować
burnburnt (burned)burnt (burned)palić się
buyboughtboughtkupować
cancouldcouldmogą
catchcaughtcaughtłapać
choosechosechosenwybierać
comecamecomechodź
costcostcostkoszt
cutcutcutciąć
dodiddonezrobić
drawdrewdrawnrysować
dreamdreamt (dreamed)dreamt (dreamed)śnić
drinkdrankdrunkdrink
drivedrovedrivennapęd
eatateeatenjeść
fallfellfallenspadek
feedfedfedkarmić
feelfeltfeltczuć
fightfoughtfoughtwalka
findfoundfoundodnaleźć
fleefledfleduciec
flyflewflownlatać
forbidforbadeforbiddenzakazać
forgetforgotforgottenzapomnieć
forgiveforgaveforgivenprzebaczyć
freezefrozefrozenzamrażać
getgotgot (gotten)otrzymać
givegavegivendać
gowentgoneudać się
growgrewgrownrosnąć
havehadhadmieć
hearheardheardsłyszeć
hidehidhiddenukryć
hurthurthurtból
keepkeptkepttrzymać
knowknewknownwiedzieć
laylaidlaidkłaść
leadledledprowadzić
learnlearnt (learned)learnt (learned)uczyć się
leaveleftleftpozostawiać
lendlentlentwypożyczać
letletletpozwolić
loselostloststracić
makemademaderobić
meanmeantmeantoznaczać
meetmetmetspotykać się
playpaidpaidgrać
readreadreadczytać
rideroderiddenjazda
ringrangrungpierścień
riseroserisenwzrost
runranrunbiegać
saysaidsaidmówić
seesawseenwidzieć
seeksoughtsoughtszukać
sellsoldsoldSprzedać
sendsentsentwysłać
shakeshookshakenpotrząsnąć
shaveshavedshaven (shaved)golić się
shootshotshotstrzelać
showshowedshownpokazać
shutshutshutzamknąć
singsangsungśpiewać
sinksanksunktonąć
sitsatsatsiedzieć
sleepsleptsleptsen
smellsmelt (smelled)smelt (smelled)zapach
speakspokespokenmówić
spellspelt (spelled)spelt (spelled)zaklęcie
spendspentspentwydać
spillspiltspiltrozlanie
standstoodstoodstoisko
stealstolestolenkraść
strikestuckstruck (stricken)strajk
swearsworeswornprzysięgać
swimswamswumpływać
swingswungswunghuśtawka
taketooktakenbrać
teachtaughttaughtnauczać
teartoretornłza
telltoldtoldpowiedzieć
thinkthoughtthoughtmyśleć
throwthrewthrownrzucać
understandunderstoodunderstoodzrozumieć
wearworewornmieć na sobie
winwonwonzdobyć
writewrotewrittenpisać
[vc_empty_space height=”36px”]
[vc_empty_space height=”88px”]