English

Angielski

Language Knowledge / English

Różne obszary

Gramatyka angielska

How to write

Become a pro

Tips & Tricks for English

If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.

Nelson Mandelabetter English grades

The opportunity to talk to anyone in the world in English.

Naszą wizją jest to, że każdy na świecie może mówić po angielsku, że żyjemy w świecie, w którym każdy człowiek może pewnego dnia rozmawiać ze wszystkimi innymi. Żeby ten świat nie miał już żadnych ograniczeń.

Chcemy to zrobić z pomocą systemu Pareto, dzięki któremu udało nam się już szybciej nauczyć angielskiego. System ten jest ograniczony do istotnych punktów, takich jak czasowniki: formacja, użycie i o czym należy pamiętać.